Ký quỹ và đòn bẩy

更灵活地进行风险管理

Với đòn bẩy lên đến 500:1 và không cần đặt cọc tối thiểu, chúng tôi đã mở giao dịch cho tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Sự linh hoạt trong đòn bẩy mà chúng tôi cung cấp tại Icon FX có nghĩa là bạn có thể tận dụng ngay cả những động thái nhỏ nhất trên thị trường (giao dịch ký quỹ là rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ).
Asset - Icon FX Online Forex Broker

No Min Deposit

500:1 LEVERAGE

MARGIN FROM 1%

0.01 Micro Lots

Đòn bẩy hoạt động như thế nào?

Đòn bẩy là một tính năng chính của giao dịch CFD, nó cho phép các nhà giao dịch giao dịch với mức độ tiếp xúc nhiều hơn với thị trường. Đòn bẩy có thể được sử dụng để tận dụng các biến động giá nhỏ hơn và quản lý rủi ro hiệu quả ngay cả với số dư tài khoản nhỏ hơn. Ví dụ: đòn bẩy chẳng hạn như tỷ lệ 100:1, sẽ cho phép nhà đầu tư đầu tư 10.000 đô la Mỹ vào thị trường chỉ với 100 đô la tiền nạp vào.

Ruy-băng: không có khoản tiền gửi tối thiểu, 0,01 lô siêu nhỏ, ký quỹ từ 1%, đòn bẩy lên đến 500:1

Ký quỹ là gì?

Để mở một vị thế CFD (hợp đồng chênh lệch) trên tài khoản của bạn, bạn sẽ cần phải ký quỹ một số tiền được gọi là tiền ký quỹ. Tiền ký quỹ phản ánh phần trăm giá trị đầy đủ của vị thế và được gọi là 'ký quỹ vị thế' trên nền tảng của chúng tôi. Nếu vốn chủ sở hữu trong tài khoản giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ bắt buộc, vị thế sẽ bị đóng hoặc 'ngưng giao dịch'.

Gọi ký quỹ

A margin call is an alert to deposit additional funds into your trading account. Whenever your account margin falls below 80% of the required margin, a margin call warning will be sent via email. The purpose of this notice is to inform you that you do not have sufficient funds to keep open positions.

Mức ngưng giao dịch

Mức ngưng giao dịch của bạn xác định ở mức vốn chủ sở hữu mà các vị thế mở sẽ được đóng tự động. Tại Icon FX khi ký quỹ tài khoản của bạn giảm xuống dưới 50%, các vị thế mở sẽ bị đóng. Các cuộc gọi ký quỹ có thể được thực hiện trong thời gian ngắn và có thể đáng kể. Điều quan trọng là bạn phải tự làm quen với Chính sách cuộc gọi ký quỹ của chúng tôi.

For more information on
spreads please visit our
education centre

Degree - Icon FX Online Forex Broker