Chênh lệch

Optimised

Prices to suit

All traders

Tận dụng lợi thế của việc giao dịch với một số chênh lệch giá chặt chẽ nhất thế giới trên các cặp ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử. Thông qua hợp tác của chúng tôi với nhiều nhà cung cấp thanh khoản lớn, chúng tôi có thể thực hiện các giao dịch của khách hàng với tốc độ cực nhanh để giảm rủi ro trượt giá.
Buy and Sell - Icon FX Online Forex Broker

Why USE SPREADS
At Icon FX?

Tight spread as low
as 0.0 pip

Raw spreads to make sure you maximise trade opportunities.

50+ Financial
Instruments

All of your favourite tradable instruments all in one place.

Best Execution

Professional execution, with top-tier liquidity

The Lowest possible
spread for all products

Trade Foreign Exchange with liquidity form the big banks.

Trade with no
hidden fees

Calculations in real-time make it easy to stay in charge.

Chênh lệch là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Chênh lệch giá mua - bán được tính cho nhà giao dịch khi giao dịch được đặt. Chênh lệch giá mua - bán là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán được niêm yết cho một tài sản. Điều quan trọng là giao dịch với mức chênh lệch càng thấp càng tốt để có hiệu quả về giá. Tại Icon FX, chúng tôi có mức chênh lệch giá bắt đầu từ mức thấp nhất là 0,0 pips trên cặp tiền tệ EUR/USD.

See our live spreads in the chart below

Trading Candles - Icon FX Online Forex Broker

For more information on
spreads please visit our
education centre

Degree - Icon FX Online Forex Broker