Phí qua đêm

Chi phí minh bạch, giao dịch minh bạch.

.

Chi phí minh bạch, giao dịch minh bạch.

.

Asset - Icon FX Online Forex Broker

Tỷ lệ phí qua đêm là gì?

Đáo hạn hoặc lãi suất qua đêm được thêm vào hoặc khấu trừ từ một vị thế được giữ qua đêm được gọi là Tỷ giá phí qua đêm ngoại hối. Sự khác biệt giữa lãi suất ở các quốc gia tương ứng có liên quan đến giao dịch mở sẽ xác định phí qua đêm đối với vị thế mua hoặc bán.
Icon FX Online Forex Broker

Phí qua đêm ở biểu tượng FX

Bạn có thể xem tỷ giá phí qua đêm của chúng tôi trong thời gian thực thông qua nền tảng MT4 hoặc cTrader.

For more information on
spreads please visit our
education centre

Degree - Icon FX Online Forex Broker