Chính sách trượt giá

Khớp lệnh nhanh chóng và đáng tin cậy

Thị trường chuyển động nhanh có thể bị trượt giá và nó có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến tài khoản của bạn. Sự trượt giá xảy ra khi một lệnh được đặt với một mức giá cụ thể, nhưng trước khi nó có được nhập, thị trường di chuyển và mức giá đó không còn nữa.

Trading candles - Icon FX Online Forex Broker

Why use Slippage Policy?

Icon FX cam kết 100% đối xử đúng mực và công bằng với tất cả các nhà giao dịch của mình. Với tôn chỉ này, Icon FX sẽ đưa khách hàng của mình đến một mức giá tốt hơn nếu thị trường liên ngân hàng mà từ đó Icon FX thu được giá di chuyển theo hướng có lợi cho khách hàng, và một mức giá tệ hơn nếu thị trường đi ngược lại.

For more information on
spreads please visit our
education centre

Degree - Icon FX Online Forex Broker