Giao dịch chỉ số

Tận dụng quyền truy cập tức thì vào các Chỉ số chứng khoán toàn cầu

.

.

Buy and Sell - Icon FX Online Forex Broker

Giao dịch Chỉ số là gì?

Chỉ số chứng khoán là một giỏ gồm một số lượng cổ phiếu cố định cho biết giá hiện tại và quá khứ cũng như hiệu quả hoạt động của nền kinh tế của một quốc gia. Hợp đồng tiền mặt cho sự chênh lệch (CFD) được thanh toán bằng tiền mặt, cho phép những người tham gia thị trường đầu cơ về biến động giá kinh tế toàn cầu mà không cần sở hữu tài sản hữu hình. Không giống như hợp đồng Forward, các chỉ số tiền mặt không có ngày hết hạn và không có chi phí luân chuyển. Điều này cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán các tài sản truyền thống bằng đòn bẩy (giao dịch ký quỹ là rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ).

NAS DAQ DAX S&P FTSE - Icon FX Online Forex Broker

Giao dịch chỉ số

Chỉ số là phép đo giá trị của một phần thị trường chứng khoán. Nó được tính từ giá của các cổ phiếu đã chọn được nhóm lại với nhau để tạo thành chỉ số.

Why trade
Indices
with Icon FX?

Top Class Liquidity

Trade Foreign Exchange with liquidity form the big banks.

Spreads as low as 0.0

Raw spreads to make sure you maximise trade opportunities.

Fast Execution and no dealing desk intervention

Instant execution, every pip counts.

24 hours a day, 5 days a week

Contact our experienced support team around the clock.

Trade with no hidden fees

Calculations in real-time make it easy to stay in charge.