Icon Trader

Bạn cần

những

gì để trở nên

nổi bật?

Copy, Influence, learn, earn and become Iconic on our game changing App.

Asset - Icon FX Online Forex Broker

Icon Trader là gì?

Sử dụng Icon Trader, ứng dụng mang các nhà giao dịch lại với nhau. Cách mạng hóa cách bạn giao dịch với ứng dụng đầu tư toàn diện của chúng tôi. Nền tảng Icon Trader rất sáng tạo, cung cấp giá thực, tin tức cũng như thông tin chi tiết về hoạt động của các nhà giao dịch hàng đầu.

Ưu điểm khi giao dịch với Icon Trader

Trophy- Icon FX Online Forex Broker
Correct - Icon FX Online Forex Broker

Ready To

Trade ?

Open a

Live account

that suits

Your Needs

In Moments

Download our trading app

Speculate on a wide range of markets including Forex, commodities, cryptocurrencies and indices with leverage and tight spreads. All from the luxury of your smart device.
Download Application - Icon FX Online Forex Broker

Giao dịch xã hội rất thú vị

Hãy lựa chọn từ nhiều nhà giao dịch đã được xác minh để thiết lập giải pháp giao dịch sao chép đơn giản của chúng tôi nếu bạn không có thời gian hoặc kinh nghiệm để giao dịch tài khoản của riêng mình. Tránh bỏ lỡ các thiết lập giao dịch và phải được thông báo về các tín hiệu giao dịch, hãy tự động hóa giao dịch của bạn chỉ bằng một lần bấm nút. Ngoài ra, hãy tham gia vào ban lãnh đạo để giao dịch thành công và nhờ những người khác theo dõi bạn và chia sẻ lợi nhuận!

Mở rộng ảnh hưởng xã hội của bạn

Theo dõi số dư, lợi nhuận và tỷ giá mới nhất của bạn trên một ứng dụng siêu bảo mật và an toàn. Phần tuyệt nhất là gì? Có ảnh hưởng hơn: cung cấp cho những người theo dõi của bạn sự tiện lợi và tự động hóa. Không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc thị trường, khi biết bạn và những người theo dõi của bạn có thể truy cập ứng dụng ở bất cứ đâu.