Kinh doanh ngoại hối

Tận dụng mức chênh lệch thấp tới 0,0 và tính thanh khoản cấp cao nhất.

.

.

.

Asset - Icon FX Online Forex Broker

Giao dịch Forex là gì?

Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất trên thế giới. Thị trường có khối lượng giao dịch trung bình là 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Thị trường ngoại hối chủ yếu là thị trường toàn cầu chưa niêm yết (OTC); khi thế giới mua, bán, trao đổi và đầu cơ tỷ giá hối đoái, giá tiền tệ biến động. Giao dịch ngoại hối bao gồm việc mua một loại tiền tệ này trong khi bán một loại tiền tệ khác, đó là lý do tại sao các loại tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp. Tiền tệ cơ sở là tiền tệ đầu tiên trong một cặp và là tiền tệ mà tỷ giá hối đoái thường được niêm yết dựa trên. Ví dụ: GBP/JPY, Bảng Anh là tiền tệ cơ sở.
Cryptocurrency - Icon FX Online Forex Broker

Forex Trading

Thị trường ngoại hối là một thị trường phi tập trung toàn cầu hoặc không niêm yết để mua bán tiền tệ. Tận dụng lợi thế của giao dịch 24/5 với sự hỗ trợ từ đội ngũ nổi bật của chúng tôi.

Why trade
Forex with Icon FX?

Top class liquidity

Trade Foreign Exchange with liquidity form the big banks

Spreads as low as 0.0

Raw spreads to make sure you maximise trade opportunities

Fast execution and no
dealing desk intervention.

Instant execution, every pip counts

24 hours a day,
5 days a week

Contact our experienced support team around the clock

Trade with no
hidden fees

Calculations in real-time make it easy to stay in charge