CFD tiền điện tử

Bitcoin,

Dash,

Ethereum,

Litecoin và Ripple

and ripple

Bitcoin - Icon FX Online Forex Broker

Giao dịch tiền điện tử là gì?

Tiền điện tử là các đại diện kỹ thuật số về giá của một tài sản ảo. Các công nghệ có các trường hợp sử dụng tốt thường ổn định hơn và có giá trị cao hơn (chẳng hạn như Ethereum), điều này thường được phản ánh bởi vốn hóa thị trường tài sản tiền điện tử. Lịch sử đã chứng kiến các loại tiền tệ được hỗ trợ bằng hàng hóa được thay thế bằng Forex; Người ta suy đoán rằng tiền điện tử có thể là hình thức tiền tệ trong tương lai do những lợi ích như đa dạng hóa. Các loại tiền tệ pháp định như Euro hoặc Đô la Mỹ được các chính phủ tương ứng coi là đấu thầu hợp pháp, trong khi tiền điện tử hiện không được kiểm soát và không được các chính phủ hậu thuẫn.
Cryptocurrency - Icon FX Online Forex Broker

CFD tiền điện tử

Chỉ số là phép đo giá trị của một phần thị trường chứng khoán. Nó được tính từ giá của các cổ phiếu đã chọn được nhóm lại với nhau để tạo thành chỉ số.

Why trade
Cryptocurrencies
with Icon FX?

Top Class Liquidity

Trade Foreign Exchange with liquidity form the big banks.

Spreads as low as 0.0

Raw spreads to make sure you maximise trade opportunities.

Fast Execution and no dealing desk intervention

Instant execution, every pip counts.

24 hours a day, 5 days a week

Contact our experienced support team around the clock.

Trade with no hidden fees

Calculations in real-time make it easy to stay in charge.