Trao đổi hàng hóa

Giao dịch các mặt hàng yêu thích của bạn mà không có phí ẩn

.

.

Oil Silver Gold- Icon FX Online Forex Broker

Giao dịch hàng hóa là gì?

Hàng hóa là các chất vật chất như Kim loại hoặc Năng lượng. Hợp đồng tiền mặt cho sự chênh lệch (CFD) được thanh toán bằng tiền mặt, cho phép những người tham gia thị trường đầu cơ về biến động giá kinh tế toàn cầu mà không cần sở hữu tài sản hữu hình.

Các hình thức tiền tệ lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất là Kim loại quý như Vàng (XAU) và Bạc (XAG). Giá vàng được tính bằng Đô la Mỹ và được xác định bằng trọng lượng của nó tính bằng ounce. Dầu thô Brent và Dầu thô Tây Texas cũng thường được mệnh giá bằng Đô la Mỹ và được phân biệt theo nguồn gốc của chúng ở đâu trên thế giới.
Asset - Icon FX Online Forex Broker

Trao đổi hàng hóa

Kinh doanh hàng hóa là việc mua và bán các tài sản vật chất dựa trên giá của một loại hàng hóa cơ bản.

Why trade
Commodities
with Icon FX?

Top Class Liquidity

Trade Foreign Exchange with liquidity form the big banks”

Spreads as low as 0.0

Raw spreads to make sure you maximise trade opportunities

Fast Execution and no dealing desk intervention

Instant execution, every pip counts

24 hours a day, 5 days a week

Contact our experienced support team around the clock

Trade with no hidden fees

Calculations in real-time make it easy to stay in charge