Đối tác liên kết

Register And Introduce to

Earn!

Asset 2 - Icon FX Online Forex Broker

Icon FX Affiliate

Với Chương trình cộng tác viên Icon FX, chúng tôi có thể đẩy nhanh sự thành công của doanh nghiệp bạn trong ngành ngoại hối. Hoa hồng cạnh tranh, dịch vụ khách hàng tuyệt vời, báo cáo chi tiết và minh bạch chỉ là một vài lợi ích khi hợp tác với chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với các nhà lãnh đạo trong ngành để cung cấp các ưu đãi công bằng.

Affiliate

Đăng ký ngay hôm nay

để trở thành Người quản

Affiliate

And Start

Earning CPA

Asset 3 - Icon FX Online Forex Broker
Chương trình Cộng tác viên của chúng tôi đã được thiết kế theo cách cung cấp sự linh hoạt cho tất cả các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một số giải pháp cao cấp, đồng thời cung cấp một số tùy chọn đối tác tốt nhất trong ngành. Điều này được kết hợp với mạng lưới hỗ trợ có thể giúp đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.
Các cộng tác viên cũng có thể giới thiệu các cộng tác viên phụ cho Icon FX thông qua chương trình Cộng tác viên Chính của chúng tôi. Điều này cho phép bạn giới thiệu các cộng tác viên khác và xây dựng một mạng lưới giới thiệu sẽ làm tăng đáng kể thu nhập của bạn. Kiếm hoa hồng trên mỗi giao dịch, trên mỗi khách hàng mà họ giới thiệu.

Multiple payment
options

Deposit funds instantly from anywhere in the world

High converting account managers

Allow you clients to be assisted by knowledgeable professionals

Tight spreads and low commissions

Raw spreads to make sure you maximise trade opportunities

Marketing tools

Everything you need to drive growth through your brand

ASIC regulated broker

Licensed and regulated, trade with peace of mind

Multi-tier commission

Introduce on a client level or business level and earn

One team, one dream.

Chúng tôi đảm bảo rằng lưu lượng truy cập của bạn được chuyển đổi thành doanh thu thông qua phần mềm hiện đại và các tài nguyên tiếp thị được nhắm mục tiêu. Chúng tôi luôn cống hiến vì sự thành công của bạn và sự phát triển chung của cả hai bên. Liên lạc với người quản lý tài khoản của bạn để biết thêm thông tin.
Person - Icon FX Online Forex Broker

Join Now

Earn Today By

Referring

Your friends

To

Become Iconic

With icon

FX!